Học Bác để những mùa xuân thêm tươi đẹp

Việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Nam Định thời gian qua đã tiếp tục được thực hiện nền nếp, hiện quả.

Cô và trò Trường Tiểu học Trần Nhân Tông (thành phố Nam Định).

Ban TVTU và các cấp ủy xác định thực hiện Kết luận số 01-KL/TW là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đồng thời đưa vào trong chương trình công tác của cấp uỷ các cấp. Quá trình tổ chức triển khai, chỉ đạo kết hợp với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) và các quy định của Đảng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần tăng cường bản lĩnh chính trị, tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng công tác, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Ban TVTU chỉ đạo các cấp ủy tiến hành rà soát, bổ sung và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp uỷ, cơ quan, đơn vị; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong lãnh đạo, điều hành và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Duy trì, thực hiện nghiêm nguyên tắc sinh hoạt Đảng, chế độ giao ban, hội họp; mở rộng dân chủ trong lãnh đạo tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ.

Để hoạt động làm theo Bác có hiệu quả hơn, rõ nét giữa việc học Bác, làm theo Bác và nêu gương, Ban TVTU tiếp tục mở các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát động đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa” gắn với việc học chuyên đề hàng năm. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021-2025; Ban TVTU thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, góp phần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong Đảng bộ tỉnh. Đặc biệt, để tiếp tục cụ thể hoá, triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban TVTU đã chỉ đạo tổ chức chuỗi các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định, như: Hội thảo khoa học “Nam Định 60 năm thực hiện lời dạy của Bác”; Tổ chức triển lãm “Nam Định in dấu chân Người” tại Bảo tàng tỉnh Nam Định; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị gắn với các phong trào thi đua yêu nước; Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định; phát động Cuộc thi viết “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ” nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định. Chuỗi các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh, góp phần lan toả ý nghĩa, giá trị cao đẹp của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự phấn khởi, niềm tin tưởng và khát vọng đối với sự phát triển của tỉnh nhà trong mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh.

Việc học và làm theo Bác gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã phát huy hiệu quả rõ nét. Tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp trọng tâm, đột phá phục vụ cho phát triển kinh tế như: Nâng cấp chất lượng công tác quy hoạch và đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế; đẩy mạnh thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp; cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; khai thác tiềm năng, thế mạnh kinh tế biển; đẩy mạnh xây dựng đô thị văn minh và phát triển trung tâm công nghiệp, dịch vụ thành phố Nam Định... Đồng thời chỉ đạo các địa phương, đơn vị đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của Trung ương và của tỉnh phát động. Hưởng ứng các phong trào thi đua, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức triển khai với nhiều bước đổi mới, nội dung phong phú, bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của từng ngành, đơn vị. Nhiều phong trào thi đua đã đạt được kết quả rõ nét, tiêu biểu như: Phong trào “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Nam Định chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu” giai đoạn 2021-2025, “Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Nam Định” giai đoạn 2021-2025, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”… Trong quá trình triển khai các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến như: Xã Giao Phong (Giao Thủy); xã Hải Châu (Hải Hậu); xã Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng); Trung đoàn BB 180 KTT (Bộ CHQS tỉnh); Công ty TNHH Cường Tân (Trực Ninh); thành phố Nam Định; cán bộ và nhân dân thôn Đông Chiền, xã Hồng Quang (Nam Trực); tập thể Hội Nông dân xã Phúc Thắng (Nghĩa Hưng); chị Hoàng Thị Hải, Nhà máy Sợi Tô Hiệu (Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Nam Định); nữ tu Phạm Thuý Cậy, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Bề trên Mến thánh giá Kiên Lao - Bùi Chu; cô giáo Phạm Thị Long Quân, Hiệu trưởng Trường Mầm non 8-3 (thành phố Nam Định); thầy giáo Nguyễn Sỹ Hiệp, Trường THCS Đào Sư Tích (Trực Ninh); bà Nguyễn Thị Hải, xóm 11, xã Nghĩa Lâm (Nghĩa Hưng); ông Lê Thanh Hà, thôn Phận, xã Yên Bằng (Ý Yên)... Đặc biệt ba tấm gương điển hình tiêu biểu của cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Tâm, xã Yên Quang (Ý Yên) được vinh danh trong Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng năm 2023”; ông Nguyễn Đức Chính, tổ dân phố số 8, thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu) được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và em Bùi Hải An học sinh lớp 11A4 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Hải Hậu được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về hành động dũng cảm cứu người gặp nạn, nêu gương sáng cho thanh niên trong cả nước và trên địa bàn tỉnh học tập...

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, bình quân hàng năm Đảng bộ tỉnh có gần 95% tổ chức cơ sở Đảng và gần 90% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Kinh tế của tỉnh duy trì ổn định và phát triển, tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2021-2023 bình quân ước đạt 8,8%/năm. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu hút đầu tư đạt kết quả tốt, đã thu hút được một số dự án đầu tư lớn, công nghệ cao, thân thiện với môi trường, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư và tập trung chỉ đạo thực hiện, nhiều công trình, dự án trọng điểm đang được triển khai khi hoàn thành sẽ tạo diện mạo mới, động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới. Đặc biệt, đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 191/204 xã, thị trấn (chiếm 93,6%) đạt chuẩn NTM nâng cao và 25/188 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (đạt 13,3%). Ngành Giáo dục và Đào tạo giữ vững thành tích gần 30 năm liên tục trong tốp dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục... Tất cả những thành công và kết quả đó đã khẳng định ý nghĩa, hiệu quả thiết thực của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chào đón Xuân Giáp Thìn 2024, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nam Định hân hoan về những thành tựu đạt được sau hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Kết quả đó là nguồn sinh khí tiếp thêm sức mạnh cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh tiếp tục cố gắng, nỗ lực học tập, rèn luyện và lao động để chung sức đồng lòng xây dựng tỉnh Nam Định ngày càng giàu mạnh, văn minh theo mong muốn của Bác Hồ kính yêu “Xây dựng tỉnh Nam Định thành một tỉnh giàu mạnh, làm kiểu mẫu cho toàn miền Bắc”.

Sỹ Thành ( Theo Ban Tuyên giáo TW)