Hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh từ công trình vật thể đến phi vật thể

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh không chỉ giới hạn ở những nơi Bác đi qua, dừng chân ở Thành phố này mà sẽ được quy hoạch, xây dựng thêm những công trình gắn với hành trình đi tìm đường cứu nước của Bác, gắn với di sản Hồ Chí Minh.

 
Thành ủy TP.HCM