Hè rồi đi thôi - Tập 7

Tham gia thử thách "Ai cười trước là thua" để có cơ hội ăn sahimi tôm hùm từ Phèn, Lâm Vỹ Dạ dù đã rất cố gắng trong 2 lần thi đấu nhưng lại là người "chưa chơi đã thua".

Video Chương trình khác
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm - HTV7
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV9
19g - Chủ Nhật - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7