Hát mãi ước mơ - Mùa 4 - Tập 15

Trải qua 15 tập phát sóng, nhiều hoàn cảnh đau thương, mất mát, những mảnh đời sinh ra và lớn lên không may với cơ thể khuyết tật nhưng họ không chịu đầu hàng mà vươn lên thành những con người có ích cho xã hội. 

Video Chương trình khác
Cải lương, Kịch nói, Vầng trăng cổ nhạc, Ngân mãi chuông vàng
21g - Thứ Bảy - HTV9
20g30 - Thứ Hai - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
21g30 - Thứ Ba - HTV7