Giới thiệu tập 8 - Phim "Gieo nhân" (TFS)

Kim Huyền vui mừng khi người bạn thân thiết Thành Cang trở về, nhưng Bình thì không. Trong khi đó, Mén lén trộm nhật kí của Bình - nơi chất chứa quá nhiều bí mật và Bình đã xuống tay với Mén.

"Gieo nhân" tập 8 - 19g35 tối nay (31/5) trên kênh HTV7. 

Video Chương trình khác
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7
10g15 - Thứ Sáu - HTV7
22g - Thứ Bảy - HTV9
21g10 - Thứ Tư - HTV7