Giới thiệu tập 7 - Phim "Gieo nhân" (TFS)

Như Bình không thật lòng yêu Kim Huyền nhưng vẫn tham lam giữ cô bên mình vì không muốn suốt đời "ăn nhờ ở đậu" nhà ông Ba Chánh. Mén dùng đủ lý lẽ để tranh đoạt Như Bình. 

"Gieo nhân" tập 7 - 19g35 tối nay (30/5) trên kênh HTV7. 

Video Chương trình khác
20g20 - Thứ Ba - HTV7
22g45 - Thứ Sáu - HTV7
20g20 - Thứ Tư - HTV7
20g30 - Thứ Năm - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV2
Các TV show về tình yêu