Giới thiệu tập 1 - Phim "Gieo nhân" (TFS)

Tập 1 phim "Gieo nhân" - 19g35 tối nay (16/5) trên kênh HTV7 - sẽ mở ra câu chuyện quá khứ và tái hiện một Nam bộ xưa với những tuyến truyện về tình thân, tình yêu, con người, cuộc sống…

Video Chương trình khác
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
20g35 - Thứ Ba - HTV7
21g55 - Thứ Tư - HTV7
21g30 - Thứ Năm - HTV7
21g30 - Thứ Sáu - HTV7
20g30 - Thứ Sáu - HTV7