Giới thiệu phim "Võ Đang nhất kiếm"

Trên đường tìm hiểu cái chết của cha mẹ, Ngọc Kinh dần khám phá âm mưu đáng sợ phía sau. Hành trình này cũng giúp cậu giác ngộ võ học, từ một kẻ vô danh trở thành kỳ tài Võ Đang nhất kiếm, đạt được cảnh giới khó ai vượt qua. 

Phim phát sóng lúc 17g45 thứ Hai đến thứ Sáu - HTV7. 

Video Chương trình khác
21g - Thứ Bảy - HTV9
21g30 - Thứ Sáu - HTV7
21g10 - Thứ Tư - HTV7
10g25 - Chủ Nhật - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
Tháng 8/2021 - HTV7