Giới thiệu phim "Võ Đang nhất kiếm"

Trên đường tìm hiểu cái chết của cha mẹ, Ngọc Kinh dần khám phá âm mưu đáng sợ phía sau. Hành trình này cũng giúp cậu giác ngộ võ học, từ một kẻ vô danh trở thành kỳ tài Võ Đang nhất kiếm, đạt được cảnh giới khó ai vượt qua. 

Phim phát sóng lúc 17g45 thứ Hai đến thứ Sáu - HTV7. 

Video Chương trình khác
20g30 - Thứ Năm - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV2
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
22g45 - Thứ Ba - HTV7
20g30 - Chủ Nhật - HTV7