Giới thiệu phim "Võ Đang nhất kiếm"

Trên đường tìm hiểu cái chết của cha mẹ, Ngọc Kinh dần khám phá âm mưu đáng sợ phía sau. Hành trình này cũng giúp cậu giác ngộ võ học, từ một kẻ vô danh trở thành kỳ tài Võ Đang nhất kiếm, đạt được cảnh giới khó ai vượt qua. 

Phim phát sóng lúc 17g45 thứ Hai đến thứ Sáu - HTV7. 

Video Chương trình khác
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7
Phim phát sóng trên HTV7 và HTV9
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
20g45 - Thứ Bảy - HTV9
20g35 - Thứ Tư - HTV7