Giới thiệu phim Thiên kim háo sắc

Chỉ khi tìm được tình yêu chân chính của đời mình, Lâm Lạc Cảnh mới có thể rời khỏi thân xác của con gái Tể tướng và trở về thế giới hiện đại.

Phim phát sóng lúc 12g30 thứ Hai đến thứ Bảy - HTV7.

Video Chương trình khác
21g - Thứ Bảy - HTV7
20g45 - Thứ Sáu - HTV9
21g30 - Thứ Năm - HTV7
21g - Thứ Hai - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
21g30 - Thứ Sáu - HTV7