Giới thiệu phim tài liệu "Thầy tôi"

Nhà giáo ưu tú - PGS Chu Xuân Diên là một trong những chuyên gia hàng đầu về văn học dân gian và văn hóa Việt Nam. Trong sự nghiệp giảng dạy, nghiên cứu 51 năm của mình, ông đã dành phân nửa thời gian ấy cho sự phát triển của Khoa Văn học, trường ĐH KH XH&NV TP.HCM. 

Phim tài liệu "Thầy tôi" - 15g hôm nay (20/11) trên HTV9. 

Video Chương trình khác
20g30 - Thứ Hai - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV9
20g45 - Thứ Hai - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
20g20 - Thứ Sáu - HTV7