Giới thiệu phim Nữ bác sĩ tâm lý

"Nữ bác sĩ tâm lý" kể về cuộc đời nhiều sóng gió của nữ bác sĩ Hạ Đốn (Dương Tử). Qua tình yêu với Tiền Khai Dật (Tỉnh Bách Nhiên) và hành trình giúp đỡ mọi người, họ cũng đã tự chữa lành những vấn đề của chính mình.

"Nữ bác sĩ tâm lý" - 13g thứ Hai đến thứ Bảy, trên HTV7.

Video Chương trình khác
21g - Thứ Sáu - HTV7
20g30 - Thứ Năm - HTV7
Tháng 8/2021 - HTV7
20g20 - Thứ Tư - HTV7
22g45 - Thứ Sáu - HTV7