Giới thiệu phim Nữ bác sĩ tâm lý

"Nữ bác sĩ tâm lý" kể về cuộc đời nhiều sóng gió của nữ bác sĩ Hạ Đốn (Dương Tử). Qua tình yêu với Tiền Khai Dật (Tỉnh Bách Nhiên) và hành trình giúp đỡ mọi người, họ cũng đã tự chữa lành những vấn đề của chính mình.

"Nữ bác sĩ tâm lý" - 13g thứ Hai đến thứ Bảy, trên HTV7.

Video Chương trình khác
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
21g10 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7
19g - Thứ Hai - HTV7
21g30 - Thứ Sáu - HTV7