Giáo dục học sinh từ Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Nhiều trường học trên địa bàn TPHCM đã và đang đưa không gian văn hóa Hồ Chí Minh trở thành một phương cách giáo dục học sinh thông qua các hoạt động cụ thể, thiết thực.

 
Thành ủy TP.HCM