Giáo dục học sinh thông qua xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong trường học

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong trường học giúp học sinh có thêm cơ hội tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ, tìm hiểu những đặc trưng văn hóa tiêu biểu của thành phố mang tên Bác.

 

Thành ủy TP.HCM