Gia đình là số 1 - Tập 24

Lam Chi ăn hiếp Tâm Anh ngay trên sân khấu, Diễm My từ chối tình cảm của Kỳ Quang. Đó là những diễn biến chính của "Gia đình là số 1" phần hai tập 24. 

Sitcom "Gia đình là số 1" phát sóng lúc 19g55 từ thứ hai đến thứ năm hàng tuần trên HTV7.

Video Chương trình khác
21g - Thứ Sáu - HTV9
21g - Thứ Bảy - HTV9
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7
22g - Thứ Sáu - HTV9
19g - Thứ Hai - HTV7