Gia đình là số 1 - Tập 114

Quyết tâm theo Diễm My, Trạng Nguyên tìm đến tận nhà cô gia sư để học; Nhóm Ban Mai, Quốc Văn, Julien bắt đầu đồn thổi về mối quan hệ cô trò "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén"; Minh Ngọc bị lừa khi muốn kinh doanh riêng và leo tầng thượng đòi tự tự...

Gia đình là số 1 được phát sóng vào 19g55 các ngày thứ 2, 3, 4, 5 hàng tuần trên kênh HTV7. 
Video Chương trình khác
20g30 - Thứ Năm - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV7
Tháng 8/2021 - HTV7
20g45 - Thứ Bảy - HTV9
19g30 - Thứ Sáu - kênh HTV7