Gia đình là số 1 - Phần 3 - Tập 9

Nỗ lực chứng minh sự trong sạch cho mối quan hệ thuyết thống với Đậu Bắp (Bé Shin), Á Quân (Hứa Minh Đạt) “phát điên” khi Giáng Tiên (Hồ Bích Trâm) cự tuyệt...

Gia đình là số 1 - phần 3, được phát sóng vào lúc 19g55 thứ ba ngày 2/6/2020 trên kênh HTV7.

Video Chương trình khác
20g20 - Thứ Sáu - HTV7
20g45 - Thứ Bảy - HTV9
21g - Thứ Sáu - HTV7
20g20 - Thứ Tư - HTV7
Các chương trình truyền hình thực tế dành cho người trẻ