Gia đình là số 1 - Phần 3 - Tập 50

Duy Dương mặc cảm vì làm cho em trai tật nguyền, anh bỏ đi xa không muốn quay về, nhưng lần này vì Đậu Bắp, Dương dũng cảm trở về cầu xin sự giúp đỡ...

Gia đình là số 1 - Phần 3 phát sóng lúc 19g55 thứ hai đến thứ năm hàng tuần trên HTV7.

Video Chương trình khác
21g - Thứ Ba - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV7
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
20g25 - Thứ 6 - HTV7
Các chương trình truyền hình thực tế dành cho người trẻ
19g30 - Thứ Sáu - HTV7