Gắn việc xây dựng không gian văn hoá Hồ Chí Minh với việc xây dựng con người mới tại thành phố

Cơ quan Thường trực Tạp chí Cộng sản tại miền Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM và Trường Đại học Sài Gòn đồng tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TPHCM”.

 
Thành ủy TP.HCM