Đúng là một đôi - Tập 10

Tuần này các khách mời thống nhất chọn “Nhất định thắng” làm tên đội để thể hiện sự quyết tâm khi đến với chương trình “Đúng là một đôi”.

Video Chương trình khác
20g20 - Thứ Tư - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
20g25 - Thứ 6 - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV9
21g - Thứ Bảy - HTV9
Cải lương, Kịch nói, Vầng trăng cổ nhạc, Ngân mãi chuông vàng