Đúng là một đôi - Tập 10

Tuần này các khách mời thống nhất chọn “Nhất định thắng” làm tên đội để thể hiện sự quyết tâm khi đến với chương trình “Đúng là một đôi”.

Video Chương trình khác
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
21g30 - Thứ Ba - HTV7
21g20 - Thứ Tư - HTV7
20g45 - Thứ Sáu - HTV9
19g - Chủ Nhật - HTV7