Dự kiến thi tốt nghiệp THPT vào nửa đầu tháng 7

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay chủ trương thi tốt nghiệp THPT sẽ tiếp tục giữ ổn định như các năm trước và dự kiến tổ chức vào nửa đầu tháng 7. Tuy nhiên Bộ sẽ tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức kỳ thi này.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV