Dự báo điểm chuẩn có thể giữ nguyên và giảm nhẹ

Đại diện một số trường dự báo điểm chuẩn năm nay của phần lớn các ngành sẽ giữ nguyên và có thể giảm ở một số ngành so với năm 2021. Riêng những ngành có sức hút cao dự kiến điểm chuẩn sẽ nhỉnh hơn từ 0,5-1 điểm so với năm ngoái.

Nguồn: Trung tâm Tin tức