Đội tuyển thể dục thể hình hướng đến Sea Games 31

Đội tuyển thể dục thể hình Việt Nam đã trở lại tập luyện tại TP. Hồ Chí Minh. Đây là khoảng thời gian quan trọng, khi ban huấn luyện nhanh chóng triển khai kế hoạch xây dựng lực lượng chuẩn bị cho SEA Games 31.

HTV Thể Thao