Đối mặt cảm xúc - Tập 7

Tham gia với vai trò cố vấn khách mời, ca sĩ Vũ Hà bất đồng quan điểm với đao diễn Lê Hoàng về quan niệm "đàn ông gia trưởng".

“Đối mặt cảm xúc” - 21g35 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. 

Video Chương trình khác
21g10 - Thứ Sáu - HTV7
20g - Thứ Bảy - HTV7
Đưa khán giả đi khắp bốn phương cùng HTV
22g - Thứ Sáu - HTV9
21g30 - Thứ Sáu - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7