Đối mặt cảm xúc - Tập 7

Tham gia với vai trò cố vấn khách mời, ca sĩ Vũ Hà bất đồng quan điểm với đao diễn Lê Hoàng về quan niệm "đàn ông gia trưởng".

“Đối mặt cảm xúc” - 21g35 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. 

Video Chương trình khác
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
20g45 - Thứ Hai - HTV7
20g45 - Thứ Sáu - HTV9
20g - Thứ Bảy - HTV7
20g - Thứ 7 - HTV7