Độc đáo ly cà phê có thể ăn được

Mới đây, Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm (Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM) đã sáng chế ra ly cà phê có thể ăn được.

Nguồn: Trung tâm Tin tức