Diễn biến Đại hội thể thao Khối Thịnh Vượng Chung 2022

Các vdv Australia tiếp tục lấn lướt ở môn bơi, đại hội thể thao Khối thịnh vượng chung diễn ra ở Birmingam, Anh, khi không những giành thêm HCV mà còn thiết lập thêm 2 kỷ lục mới.

HTV Thể Thao