Đem “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” đến với cán bộ, đảng viên, người lao động

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) tổ chức Lễ khai mạc “Không gian văn hoá Hồ Chí Minh” tại Phòng truyền thống ngành cấp nước TPHCM.

Tham dự có các đồng chí: Dương Hồng Nhân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Đồng thành viên SAWACO; Lý Bửu Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy SAWACO; Nguyễn Thanh Sử, Phó Tổng giám đốc SAWACO; Vũ Phương Thảo, Chủ tịch Công đoàn SAWACO.

Hoạt động nhằm phát huy hơn nữa các giá trị của "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh", để giá trị này trở thành một trong những động lực quan trọng, góp phần thúc đẩy cán bộ, đảng viên và đoàn viên, nhân viên, người lao động ngành cấp nước TPHCM ra sức học tập, rèn luyện và cống hiến, góp phần cùng với Đảng bộ SAWACO hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

Phó Tổng giám đốc SAWACO Nguyễn Thanh Sử cho biết, việc xây dựng và đưa vào hoạt động không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã đem đến nhiều hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, nhân viên và người lao động SAWACO.

Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp về ý chí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập, tự chủ, lòng yêu nước, thương dân. Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, mang tính cấp thiết, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người đi vào chiều sâu theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thành ủy TP.HCM