Để Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là điểm đến của đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động trong doanh nghiệp

Đảng ủy Doanh nghiệp TP Thủ Đức tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết năm 2023.

Tham dự có các đồng chí: Phan Thị Kim Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thủ Đức, Bí thư Đảng ủy Doanh nghiệp TP Thủ Đức; Hoàng Thị Minh Ngọc, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức; Nguyễn Văn Băng, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thủ Đức; đại diện lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể TP Thủ Đức…

Đồng chí Trần Văn Ràng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Doanh nghiệp TP Thủ Đức thông qua báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 cho biết: Năm 2023 các chi bộ, đảng bộ bộ phận thuộc Đảng ủy Doanh nghiệp TP Thủ Đức phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo trong doanh nghiệp, Đảng ủy triển khai các nội dung bằng nhiều hình thức, qua đó đã tạo được mối quan hệ với chủ doanh nghiệp, làm tốt công tác tuyên truyền vận động chủ doanh nghiệp và người lao động chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đội ngũ đảng viên, đoàn viên, hội viên tích cực lao động, góp phần giúp chủ doanh nghiệp hiểu đúng, ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để chi bộ và các đoàn thể trong doanh nghiệp hoạt động; có ý thức, trách nhiệm trong xây dựng Đảng bộ , Chi bộ; có ý thức chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết của Đảng cấp trên và Nghị quyết chi bộ.

Hiện, Đảng bộ Doanh nghiệp TP Thủ Đức có 532 đảng viên, trong đó có 503 đảng viên chính thức, 29 đảng viên dự bị; toàn Đảng bộ có 10 đảng viên cao tuổi Đảng (40 năm tuổi Đảng có 6 đồng chí, 30 năm tuổi Đảng có 4 đồng chí). Trong năm 2023, Đảng ủy đã kết nạp được 26 đảng viên, đạt tỷ lệ 104%; Đảng bộ tiếp tục đôn đốc các chi bộ, đảng bộ bộ phận hướng dẫn quần chúng ưu tú khai lý lịch người xin vào Đảng và tiến hành xác minh lý lịch người xin vào Đảng.

Đảng ủy tiếp tục phối hợp với các đơn vị thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 18/10/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, đã tổ chức 2 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 164 học viên là công nhân, người lao động; phối hợp với các đơn vị thành lập 4 tổ chức đảng. Trong đó, có 3 chi bộ loại hình doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và 1 đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, đạt tỷ lệ 100%. Trong năm 2023, Đảng ủy tiếp tục chăm lo cho 11 trẻ em mồ côi do Covid-19 với số tiền trên 119 triệu đồng….

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Thị Kim Sinh ghi nhận, biểu dương những kết  Đảng ủy Doanh nghiệp TP Thủ Đức đạt được trong năm 2023 về các mặt công tác như: phát triển đảng viên, thành lập tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp; về công tác chăm lo cho các trẻ em mồ côi do Covid-19, thông tin tuyên truyền, xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” trong các doanh nghiệp…; tiếp tục đề xuất xây dựng thêm nhiều “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” hơn nữa trong các doanh nghiệp. Đối với các đơn vị đã xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, đồng chí đề nghị, cần chú ý chăm chút thêm để “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” ngày càng có nhiều tư liệu, thông tin hơn, để đây thực sự là điểm đến của đảng viên, đoàn viên, hội viên, của người lao động trong doanh nghiệp, trở thành nơi sinh hoạt chính trị của các tổ chức chính trị…

Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ Doanh nghiệp TP Thủ Đức tặng giấy khen 2 chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2023, 8 chi bộ, đảng bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2023, 90 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2023, 42 tổ chức đảng thực hiện tốt các mặt công tác năm 2023.

Thành ủy TP.HCM