Đấu trường võ nhạc - Tập 2

Với phương châm đúng như tinh thần của môn "võ của tình yêu thương" Aikido, đội Aikido Jintoku không đến cuộc thi để giành chiến thắng, mà mỗi thành viên đã trình dễn để chiến thắng bản thân mình.

Video Chương trình khác
21g55 - Thứ Tư - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7
20g30 - Thứ Sáu - HTV7