Đấu trường võ nhạc - Đêm Bán kết 2

IVS, Người Anh Em, Lửa Thiêng, Đội Võ Nhạc Taekwondo Việt Nam, Vovinam 1938 và Vovinam 1978 là 6 đội sẽ có mặt trong vòng Chung kết Đấu trường võ nhạc mùa đầu tiên.

Video Chương trình khác
20g30 - Thứ Năm - HTV7
17g40 - Thứ Sáu - HTV9
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ 2 - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV7
20g45 - Thứ Bảy - HTV9