Đấu trường 9+ Tập 8

"Mê" Thanh Trúc, Trịnh Thăng Bình sẵn sàng trở mặt với Phan Ngọc Luân
Video Chương trình khác
19g30 - Chủ Nhật - HTV7
19g - Thứ Ba - HTV7
20g20 - Thứ Ba - HTV7
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7
19g - Thứ Tư - HTV7