Đấu trường 9 + Tập 10

Xuất hiện phiên bản mới của Bằng Kiều - Mỹ Linh trên sân khấu Đấu trường 9+
Video Chương trình khác
21g30 - Thứ Sáu - HTV7
21g10 - Thứ Tư - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV7
20g20 - Thứ Tư - HTV7
19g - Thứ Ba - HTV7
19g30 - Chủ Nhật - HTV7