"Dân hỏi - Chính quyền trả lời" tháng 4/2024

"Dân hỏi - Chính quyền trả lời" tháng 4/2024 với chủ đề "Quản lý hoạt động cấp, thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt", được phát sóng trực tiếp lúc 9 giờ ngày 7/4/2024 trên kênh HTV9 của Đài Truyền hình TP.HCM, Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Đài Truyền hình TP.HCM