Đảm bảo hiệu quả sát hạch lái xe qua mô phỏng

Thi mô phỏng lái xe ô-tô tại TP.HCM có lượng thí sinh thi đậu chỉ khoảng 70%. Ngành giao thông và các trung tâm sát hạch lái xe đã và đang khắc phục hạn chề để thí sinh đạt hiệu quả cao hơn.

Nguồn: Trung tâm Tin tức