Đại học Trà Vinh: Hội thảo phân tích năng lực nghề nghiệp theo phương pháp DACUM

Trường Đại học Trà Vinh đã tổ chức buổi Hội thảo phân tích năng lực nghề nghiệp ngành Dược học và Xét nghiệm y học bậc đại học theo phương pháp DACUM.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV