Đa dạng hoạt động hồi sinh tài nguyên rác

Nhận thức được vấn đề đó, nhiều tổ chức, cá nhân tại TP.HCM đã đổi mới hoạt động nhằm thay đổi thói quen phân loại rác. Giờ đây, các chương trình thu gom, tái chế rác trở thành điểm hẹn của nhiều người dân vào dịp cuối tháng.

Nguồn: Trung tâm Tin tức