Công nghệ mới giúp phát hiện vũ khí

Thuật toán máy tính mới của một trường ĐH ở Tây Ban Nha có thể là một bước đột phá của ngành an ninh toàn cầu khi có thể tự động phát hiện ra vũ khí.

Trung tâm Tin tức