Chuyển đổi số trong y tế giúp phục vụ người dân tốt hơn

Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, tất cả bệnh viện trên địa bàn đã triển khai hệ thống thông tin bệnh viện, 26/28 bệnh viện hạng I đã xây dựng kế hoạch triển khai bệnh án điện tử.

Nguồn: Trung tâm Tin tức