Chuyện bài thơ về "chuồng cọp" Côn Đảo

Video trên là những vần thơ chân thực và kiên cường về "chuồng cọp" Côn Đảo qua lời kể của Viện sĩ Nguyễn Chơn Trung, người thanh niên trí thức yêu nước từng bị bắt giam tại đây và cũng là người có những đóng góp lớn cho học thuật nước nhà. 

Phim tài liệu - 22g thứ Sáu, Bảy trên HTV9. 

 
Video Chương trình khác
20g20 - Thứ Tư - HTV7
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
21g20 - Thứ Tư - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
19g - Chủ Nhật - HTV7
19g30 - Chủ Nhật - HTV7