Chương trình "Tết cho em", chăm lo cho trẻ em khó khăn tỉnh Long An

"Tết cho em" là chương trình thường niên của Báo Khăn Quàng Đỏ phối hợp với nhóm Chia sẻ - Sharing, góp phần với xã hội cham lo cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Nguồn: Trung tâm Tin tức