Chặng 1 giải xe đạp địa hình Titan Desert tại Marốc

Giải xe đạp địa hình Titan Desert 2022 khởi tranh tại Merzouga, qua địa hình sa mạc khắc nghiệt tại Ma Rốc. Quốc gia này đã tổ chức giải trong 16 năm qua và năm nay giải có 6 chặng với tổng lộ trình 645 km.

HTV Thể Thao