Chân giò om sấu

Chân giò chín mềm, màu vàng hấp dẫn, nước om sóng sánh chua nhẹ, ngon ngon lạ lạ lại khá dễ làm.

Video Chương trình khác
20g30 - Thứ Sáu - HTV7
Phim phát sóng trên HTV7 và HTV9
21g - Thứ Hai - HTV7
20g45 - Thứ Hai - HTV7
20g20 - Thứ Tư - HTV7