Chân giò om sấu

Chân giò chín mềm, màu vàng hấp dẫn, nước om sóng sánh chua nhẹ, ngon ngon lạ lạ lại khá dễ làm.

Video Chương trình khác
19g - Thứ Ba - HTV7
21g - Thứ 2 - HTV7
19g30 - Chủ Nhật - HTV7
Tháng 8/2021 - HTV7
21g20 - Thứ Tư - HTV7
19g - Thứ Ba - HTV7