Chân giò om sấu

Chân giò chín mềm, màu vàng hấp dẫn, nước om sóng sánh chua nhẹ, ngon ngon lạ lạ lại khá dễ làm.

Video Chương trình khác
19g - Thứ Hai - HTV7
20g35 - Thứ Ba - HTV7
21g30 - Thứ Năm - HTV7
10g15 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7