Chăm lo cho thanh niên là trách nhiệm của Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội

"Chăm lo cho thanh niên là trách nhiệm của Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội", đây là nhấn mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu dự lễ kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Nguồn: Trung tâm Tin tức