Cần nghiên cứu Nghị quyết về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh để có chương trình hành động cụ thể

Hiện nay Nghị quyết về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã được Đảng bộ TPHCM ký ban hành. Vì thế thời gian tới đây, Thành Đoàn cần nghiên cứu Nghị quyết về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh để có chương trình hành động cụ thể.

Tại Trụ sở Thành Đoàn TPHCM, đoàn kiểm tra, khảo sát do Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Nguyễn Thọ Truyền, Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thành Đoàn TPHCM và các đơn vị trực thuộc về đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong Đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn Thành phố.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Yến, Phó Ban Tuyên giáo - Đối ngoại Thành Đoàn cho biết, để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết, tạo sự đồng bộ và hiệu ứng lan tỏa cao, Ban Thường vụ Thành Đoàn luôn quan tâm, đầu tư trong công tác định hướng, chỉ đạo, biên soạn tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền, triển khai các nội dung liên quan đến Nghị quyết.

Hằng năm, Ban Thường vụ Thành Đoàn chỉ đạo Công ty TNHH MTV Nhà Xuất bản Trẻ - đơn vị xuất bản trực thuộc Thành Đoàn thực hiện công tác xuất bản, tái bản các tài liệu tuyên truyền có chất lượng giáo dục cao phục vụ cho đoàn viên, thanh thiếu nhi Thành phố. Ban Thường vụ Thành Đoàn đã triển khai nhiều giải pháp giới thiệu các loại hình nghệ thuật, góp phần định hướng “Văn hóa thưởng thức”, tạo thói quen, kỹ năng và sở thích xem, nghe, đọc các loại hình giải trí, các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật có giá trị nhân văn, có tính giáo dục, cổ vũ lối sống đẹp trong đoàn viên, TTN Thành phố, tiêu biểu là chương trình thực tế “Hành trình văn hoá”.

Ban Thường vụ Thành Đoàn duy trì tổ chức Liên hoan các nhóm văn nghệ tuyên truyền (tổ chức định kỳ 2 năm/lần), đã góp phần giới thiệu các sản phẩm nghệ thuật đến gần hơn với đoàn viên, TTN và người dân thành phố. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành Đoàn còn chỉ đạo Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố duy trì thực hiện chương trình văn nghệ “Hát về thời hoa đỏ” gắn với các buổi biểu diễn các ca khúc âm nhạc truyền thông gắn với lịch sử đấu tranh, bảo vệ và xây dựng nước tại các khu lưu trú công nhân và một số cơ sở Đoàn trên đại bàn Thành phố.

Ban Thường vụ Thành Đoàn triển khai tổ chức Lễ hội Thanh niên (Youth Fest), Lễ hội là sân chơi với các hoạt động kết nối và chia sẻ kiến thức, kỹ năng nhiều lĩnh vực như: văn học, nghệ thuật, công nghệ ứng dụng, dự án cộng đồng, các hội thảo đa dạng chủ đề nhằm lan tỏa năng lượng tích cực trong giới trẻ thành phố. Lễ hội Thanh niên cũng đã được lựa chọn đưa vào nội dung trong Nghị quyết phát triển thanh niên TPHCM giai đoạn 2022 - 2030 của HĐND Thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Yến cũng nêu những mặt tồn tại, hạn chế như: Nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực văn hóa trong đoàn viên, TTN tại một số địa phương, đơn vị đã được quan tâm song cũng còn hạn chế; thiết chế văn hóa cho TTN tại một số địa bàn chưa đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của đối tượng thụ hưởng; ngân sách đầu tư cho sự nghiệp văn hóa dành cho TTN hằng năm chưa đảm bảo. Công tác nghiên cứu, quảng bá và phát huy giá trị di sản văn hóa chưa hiệu quả và tương xứng với tiềm năng vốn có…

Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn Trương Minh Tước Nguyên cho biết thêm, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, trực thuộc Thành Đoàn, đặc biệt là các đơn vị có gắn với lĩnh vực văn hóa, tư tưởng, báo chí như Nhà Văn hoá Thanh niên Thành phố, Nhà Văn hoá Sinh viên Thành phố, Nhà Thiếu nhi Thành phố, Nhà xuất bản Trẻ, Hãng Phim Trẻ, Báo Tuổi Trẻ, Báo Khăn Quàng Đỏ, các cơ sở Đoàn từng khu vực chủ động xây dựng, định hướng gắn với việc xây dựng và phát triển văn hóa tại cơ sở một cách đồng bộ.

Trên cơ sở chỉ đạo, định hướng của cấp thành, các đơn vị sự nghiệp, các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình của địa phương, đơn vị đã chủ động phối hợp với các đoàn thể, các ngành chức năng tổ chức các hoạt động nhằm tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên được tiếp cận, với các nội dung, sản phẩm về văn hóa  tại đơn vị, qua đó, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam trong đoàn viên, TTN trong thời kỳ mới.

Ban Thường vụ Thành Đoàn đã ban hành Hướng dẫn số 47-HD/TĐTN-BTG ngày 26/12/2019 về định hướng xây dựng văn hóa thưởng thức cho thanh thiếu nhi Thành phố, trong đó, định hướng việc xây dựng thói quen, kỹ năng, sở thích xem, nghe, đọc các loại hình giải trí, các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật có giá trị nhân văn; đồng thời, tuyên truyền phản bác, kịp thời ngăn chặn các sản phẩm văn hóa độc hại, thông tin sai trái tác động đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của thế hệ trẻ.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 33 và Chương trình hành động số 45-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về thực hiện Nghị quyết số 33; chia sẻ những khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện, đồng thời nêu ra các giải pháp, góp ý nhằm thực hiện hiệu quả hơn nội dung của Nghị quyết trong thời gian tới, đặc biệt là gắn với đặc thù của từng đơn vị.

Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Nguyễn Thọ Truyền đồng thuận với các đề xuất, kiến nghị của Thành Đoàn trong việc tạo điều kiện, môi trường để phát huy giá trị, thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết số 33 và Chương trình hành động số 45-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về thực hiện Nghị quyết số 33, để Nghị quyết thực sự đi vào đời sống.

“Hiện nay Nghị quyết về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã được Đảng bộ TPHCM ký ban hành. Vì thế thời gian tới đây, Thành Đoàn cần nghiên cứu Nghị quyết về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh để có chương trình hành động cụ thể. Việc học tập và làm theo Bác, việc triển khai xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh cũng chính là những nội dung trong Nghị quyết 33” - đồng chí Nguyễn Thọ Truyền chia sẻ và đề nghị Thành Đoàn cần quan tâm đến lực lượng đoàn viên, thanh thiếu nhi. Đây là lực lượng có vai trò nồng cốt trong xây dựng phát triển đất nước cũng như việc triển khai các Nghị quyết, chương trình mà TPHCM đang thực hiện.

Theo đồng chí Nguyễn Thọ Truyền, Thành Đoàn hiện có rất nhiều mô hình, phong trào, trong quá trình thực hiện, nếu mô hình, phong trào nào không hiệu quả thì mạnh dạn loại bỏ, tìm mô hình khác phù hợp hơn. “Chúng ta có làm hiệu quả thì mới thu hút nguồn lực bên ngoài. Tôi nghĩ các lễ hội lớn mang đậm tính văn hóa của thanh niên lâu nay đã tổ chức tốt thì cần duy trì và cứ mạnh dạn đề xuất sự hỗ trợ... Những phản ảnh của các đồng chí, Ban Tuyên giáo ghi nhận, tổng hợp và báo cáo Thành ủy”, ông Nguyễn Thọ Truyền nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, trong tuần này, Đoàn kiểm tra, khảo sát sẽ tiếp tục làm việc với các đơn vị như: Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố; Liên đoàn Lao động Thành phố; Quận ủy Quận 5; Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM… cũng về nội dung trên.

Thành ủy TP.HCM