Cải thảo cuộn tôm cá thác lác

Cải hấp chín mềm, nhân dai ngọt quyện trong sốt tương đậm đà ăn với cơm nóng là tuyệt nhất!
Video Chương trình khác
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
19g30 - Thứ Sáu - kênh HTV7
21g30 - Thứ Sáu - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7