Các trường đại học hỗ trợ thí sinh làm thủ tục nhập học

Các trường Đại học đang thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh làm thủ tục nhập học trực tuyến.

Nguồn: Trung tâm Tin tức