Các trường Cao đẳng, Trung cấp đẩy mạnh công tác tư vấn tuyển sinh sớm

Trong những năm qua, các trường Cao đẳng và Trung cấp gặp nhiều khó khăn trong tuyển sinh. Hiện, với Thông tư 15/2022 từ Bộ Giáo dục- Đào tạo, các trường đã có thể chủ động hơn trong việc tổ chức tuyển sinh, dạỵ học văn hóa xen kẻ dạy nghề

Nguồn: Trung tâm Tin tức