Các đội đua "Ocean Race" tiến vào bán cầu Nam

Giải đua thuyền buồm vòng quanh thế giới "Ocean Race" vừa đi qua Xích đạo và tiến vào bán cầu Nam. 5 chiếc thuyền đang ở trong chặng 2 của giải, và dự kiến còn 3.600 hải lý là kết thúc chặng.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV