Burger cua lột

Đầu năm khai bếp với món ăn "vương giả" nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng thì burger cua lột sẽ là một lựa chọn không thể tuyệt vời hơn.

"Món ngon mỗi ngày" - 11g50 hàng ngày trên HTV7.

Video Chương trình khác
21g - Thứ Bảy - HTV7
Các chương trình truyền hình thực tế dành cho người trẻ
22g - Thứ Sáu - HTV9
21g50 - Thứ Tư - HTV7
20g45 - Thứ Sáu - HTV9
21g - Thứ Hai - HTV7