Bùng nổ cảm xúc tại Lễ bế mạc Đại hội thể thao Khối thịnh vượng chung 2022

Lễ bế mạc Đại hội thể thao Khối thịnh vượng chung 2022 đã diễn ra bùng nổ tại Birmingham với nhiều tiết mục tôn vinh sự đa dạng sắc tộc và văn hóa của thành phố.

HTV Thể Thao