Bữa ngon nhớ đời - Tập 10

Khương Dừa nhiều lần mở lời đề nghị Hồ Bích Trâm "nể tình anh em" mà trợ giúp nhưng nhận lại câu trả lời đắng ngắt: “Anh hai trên phim thôi!”.

Bữa ngon nhớ đời - 19g30 chủ nhật trên kênh HTV7. 

Video Chương trình khác
20g - Thứ 7 - HTV7
21g30 - Thứ Năm - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
20g45 - Thứ Bảy - HTV9
19g - Chủ Nhật - HTV7
22g - Thứ Sáu - HTV9